Cjenik

A1 kategorija:

30 sati teoretske nastave: 70,50 €
20 sati upravljanja vozilom: 368,00 €
Ukupno sa PDV: 548,12€

A2 kategorija:
Ukupno sa PDV: 375,00 €

A kategorija:
Ukupno sa PDV: 420,00 €

B kategorija
30 sati teoretske nastave: 70,50 €
35 sati upravljanja vozilom: 630,00 €
Ukupno bez PDV: 700,50 €
PDV: 175,12 €
Ukupno sa PDV: 875,62 €

Postojeća A1, A2, A, F, G, AM
4 sata teoretske nastave: 9,40 €
30 sati upravljanja vozilom: 540,00 €
Ukupno bez PDV: 549,40 €
PDV: 137,35€
Ukupno sa PDV: 686,75 €

B na automatski mjenjač:
30 sati teoretske nastave: 70,50 €
35 sati upravljanja vozilom: 991,00€
Ukupno bez PDV: 1061,50 €
PDV: 265,38 €
Ukupno sa PDV: 1326,88 €

Cijena ispitnog sata: 26,00 € (ukupno sa PDV)
Cijena ispitnog sata – automatski mjenjač: 35,39 € (ukupno sa PDV)
Cijena ispita iznosi 35,83 € (ukupno sa PDV)